Кухня-майка в сградата на Булбанк. Хладилни камери за минусови и плюсови температури. Комбиниран шоков фризер.

Хладилни камери за плюсови температури в базата на Liberty Foods.

Хладилна логистична база на UNIVEG- с.Мусачево. Фреонови инсталации.

Търговски център за цветя в гр.Пазерджик. Термопомпена иснталация вода-вода, с обща мощност на отопление -330kW.

Хотелски комплекс св.Иван Рилски- гр.Банско. Хладилни камери за минусови и плюсови температури.

Градина на ресторант „Добро“-гр. София. Скрита -инсталация за отопление и охлаждане с конвектори специално изпълнение.

Частен дом- с.Бистрица. Доставка и монтаж на термопомпена система с VRF Mitsubishi Heavy Industries.

Оранжерии в с.Бяла река. Адиабатно охлаждане на оранжерия. Постигнати резултати- температура в оранжерията 25С, при околна 35С.

Частен дом- с.Ноевци. Термопомпена инсталация с Mitsubishi Zubadan и инсталация за лъчисто подово отопление и охлаждане. Слънчева инсталация. Хидрофорна система с биологично и химично пречистване и омекотяване на водата.

Частен дом- гр.Варна. Проектиране и изграждане на цялосна система за комфортен дом на Rehau. Ситемата включва- термопомпен агрегат Mitsubishi Zubadan, лъчисто отопление и охлаждане вградено в подове, стени и тавани, тотален климатечен контрол със система HC-BUS Rehau, вградена прахосмукачка Rehau. Система за улавяне на подземна енергия AWADUKT в комбинация с вентилационна система с рекуператор. Водопроводна система Titan Rehau.

Частен дом- гр.Пазарджик. Термопомпена система Mitsubishi Zubadan, изграждане на машинно отделение на тераса.

Посолство на република Франция. Камера за съхранение на вино.