Индустриални термопомпи

ИндТермопомпиWEB
Папринцип на термопомпа

Индустриални термопомпи

Отоплението с термопомпи е един от най-ефективните начини на отопление. Термопомпите използват геотермална енергия, която с помощта на  компресор и топлообменници предават на водата в циркулационния кръг на отоплителната инсталация.

Цената на киловат топлина произведен с нашите термопомпи струва около 0,035лв.

Модели термопомпи

Термопомпите предлагани от нас, се разделят на три типа.

  • Винтови- с мощности на отопл./охл. от 100-5000kW.
  • Модулни- с мощности на отопл./охл. от 70-650kW.
  • Моноблок- с мощноости на отопл./охл. 0т 70- 180kW.

Могат да изполват енергия от  подпочвени води, речни и езерни води и от земните пластове.

Предимства

Основни характеристики на термопомпите

  • Модулираща технология,позволяваща гъвкаво комбиниране. Свързването на различен брой машини в обща инсталация, дава възможност за инсталиране на точната необходима мощност.
  • Микрокомпютърно интелигентно управление, LCD дисплей, user-friendly интерфейс.
  • Лесно превключване между режими отопление и охлаждане.
  • Дистанционен мониторинг през интернет или телефон, възможност за пускане и спиране на инсталацията от дистанция.
  • Мултистъпално или безстепенно регулиране на мощността, осигуряващо максимална икономия на елекроенергия.
  • Всички модели предлагат режими на отопление и охлаждане и осигуряват БГВ.