Хладилни системи

Фриго

Ние имаме дългогодишен опит в проектирането и изграждането на хладилни инсталации с търговско и индустриално приложение. Нашите машини работят в месопреработвателни предприятия, мандри, складове за плодове и зеленчуци, хотели, ресторанти, кетърингови компании, медицински лаборатории, изпитателни центрове за електронни компоненти и на още много други места.

Проектиране и изграждане до ключ на хладилни инсталации, хладилни камери, шокови замръзвателни тунели, индустриална климатизация 8/12̊ C. , камери с контролирана атмосфера, скоростни охладители, акумулатори на студ и др.

Предлагаме хладилни камери с ниско и средно температурни режими с размери, обем и форма според вашите нужди.
От малка хладилна камера до логистичен хладилен склад.

МалкаХладилнаКамера
ЛогистиченХладиленСклад

Проектираме и изграждаме хладилни камери с ниско и средно температурни режими с размери, обем и форма според вашите нужди.

Хладилни камери от пенополиуретанови сандвич панели с дебелини 50, 60, 80, 100,120, 150, 200мм. Полиестерно нетоксично допускащо контакт с хранителни продукти покритие

Хладилни камери от пенополиуретанови сандвич панели

Хладилни агрегати и централи

Хладилни агрегати за търговски и индустриални цели. Приложими в предприятия от хранителната промишленост, месопреработвателни предприятия, мандри,хлебозаводи, хотели, ресторанти, супермаркети,търговси вериги и много други.

Централизирани и децентрализирани хладилни системи за супермаркети.

Хладилни агрегати с компоненти от реномирани световни марки, асемблирани от нас или доставени от утвърдени производители.

Специални серии хладилни агрегати с ниско ниво на шум, предназначени за магазини и хотели. За работа в градска среда и за места с изисквания за нисък шум.

Хладилни агрегати за бутилиращи линии, инсталации за ледена вода, акумулатори на студ, ледогенератори, млековани, хладилни камери, ледени пързалки, плодохранилища, индустриална климатизация, шокови замръзвателни тунели и др.

ХладилниАгрегати
Хладилни-централи

Климатични сушилни.

Сушилни за колбаси.

Термопомпени сушилни за дървен материал, тютюн,плодове и зеленчуци.

Термопомпените сушилни се характеризират с висока ефективност, по-кратък цикъл на изсушаване в сравнение с конвенционалните високо-температурни сушилни. Нисък разход на енергия, до 70% по-малка консумация в сравнение с обикновенна сушилня.

Ивестиция с бърза възвращаемост.

КлиматичниСушилниСхема
СушилниЗаКолбаси
КлиматичниСушилни

Шокови замръзвателни тунели

Замръзвателни тунели за соло замразяване IQF(Indiviual Quick Freeze) технология. Лентови и спирални контактни замръзватели. За замразяване на горски и култивирани плодове и зеленчуци, месо, тестени продукти и др.

Шаржови замръзвателни тунели.

ШаржовиЗамръзвателниТунели
ШаржовиЗамръзвателниТунелиФригоСервиз